Aktywna sprzedaż i partnerstwo w relacjach z klientami - SYNTEZA [Szkolenia - Konsulting]

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Uwaga

Program każdego ze szkoleń możemy dla Państwa zrealizować
w wersji "zamkniętej", np. w Państwa siedzibie.
Termin do uzgodnienia [również weekendy]
Informacje: TUTAJ


Jedynie wybrane szkolenia realizowane są w wersji "otwartej".
Szczegóły: Terminarz Szkoleń Otwartych

Informacje

Termin zajęć: do uzgodnienia [również weekendy]
Czas trwania: 2 dni [2 x 7 godzin]
Miejsce: Dowolne na terenie całego kraju [np. siedziba Zleceniodawcy]

Zapraszamy Państwa do zlecania nam organizacji szkolenia:

Aktywna sprzedaż i partnerstwo w relacjach z klientami
[zajęcia warsztatowe]
Kod: 7035

Korzyści dla Uczestników zajęć:

 • Wzbogacenie narzędzi używanych w procesie sprzedaży o miękkie umiejętności budowania trwałych relacji z klientem

 • Usystematyzowanie wiedzy nt. procesu sprzedaży: od momentu nawiązania kontaktu, poprzez zbieranie informacji, sztukę prowadzenia rozmów i negocjacji cenowych, aż do finalizacji sprzedaży

 • Doskonalenie umiejętności prezentowania siebie (autoprezentacja), firmy oraz oferty produktów/usług

 • Przećwiczenie asertywnych zwrotów, stosowanych do odpierania agresji i pokonywania bierności klienta

 • Rozwinięcie praktycznych umiejętności nawiązywania porozumienia z partnerem w biznesie oraz postępowania w nietypowych sytuacjach


Odbiorcy zajęć:

 • Osoby pracujące w stałym kontakcie z klientem

 • Pracownicy działów: handlowych, sprzedaży, marketingu oraz biur obsługi klienta (BOK)

 • Inne osoby zainteresowane budowaniem trwałych więzi z klientem

Program zajęć:

1. Rozpoczęcie szkolenia
Omówienie indywidualnych celów i zasad pracy na zajęciach
Integracja grupy – dążenie do stworzenia atmosfery zaufania i aktywności
Czym jest sprzedaż? – Wprowadzenie do zagadnienia

2. Zasady efektywnej komunikacji z klientem, wpływające na wzajemną współpracę
Indywidualne modele percepcji i ich wpływ na komunikowanie się
Sztuka prowadzenia rozmów handlowych (perspektywa sprzedawcy oraz klienta)
Błędy komunikacyjne i typowe pułapki językowe (czynniki zakłócające)
Wpływ emocji na proces komunikacji i sposoby przejmowania kontroli nad sytuacją

3. Aktywne budowanie kontaktu z klientem opartego na partnerstwie
Narzędzia służące pozyskiwaniu klienta i sposoby ich wykorzystania
Badanie potrzeb – nietypowe pytania jako sposób na rozszerzenie perspektywy współpracy
CRM – zarządzanie relacjami z klientami (informacja + klient = strategia)
Partner w biznesie – reguły tworzenia więzi emocjonalnej i racjonalnej

4. Kluczowe zachowania handlowca wpływające na sposób postrzegania firmy
Klient jako najcenniejszy element procesu sprzedaży (standardy profesjonalnej obsługi)
Zasady prezentacji oferty (forma, treść, klimat)
Ekspresja gestów podczas rozmów handlowych i ich znaczenie
Model różnych typów zachowań ludzi (w kontekście kupujących i sprzedających)

5. Trudne sytuacje w kontakcie z klientem i sposoby ich rozwiązywania

Trudny klient – trudne sytuacje (autoanaliza pod kątem silnych stron i ograniczeń)
Negocjacje cenowe – odkrywanie motywów klienta i metody argumentowania
Przewidywanie reakcji negatywnych i przygotowywanie różnych wariantów działań

Zamykanie sprzedaży a stosowane „chwyty” i manipulacje

6. Asertywne zachowanie jako alternatywa dla biernego i agresywnego
Słowa, gesty, uczucia, czyli przyjmowanie opinii, ocen i emocji klienta
Krytyka słuszna i niesłuszna – sposoby postępowania

Atak, manipulacja z pozycji „silnego przeciwnika” – skuteczne przeciwdziałanie

Pochwała, komplement – asertywne odpowiedzi

7. Optymizm i wiara we własne siły jako podstawa sukcesu handlowca
Cel i jego świadomość sprzymierzeńcem w skutecznym działaniu
Sposoby kreowania pożądanej atmosfery i pozytywnego nastawienia do klienta
Zawodowy savoir-vivre i czynniki wpływające na wizerunek

8. Stres i trema – metody przeciwdziałania ich negatywnym skutkom
Źródła i mechanizmy powstawania stresu (stres stymulujący i negatywny)
Przezwyciężanie oporu i tremy przed kontaktem z klientem
Profilaktyka i antystres (przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu)


9. Podsumowanie zajęć i wyciągnięcie wniosków
„Burza mózgów” nt. jak można wykorzystać zdobyte wiadomości w środowisku pracy?
Indywidualne konsultacje dla uczestników zajęć i wskazówki do dalszej pracy
Ocena zajęć – ankieta ewaluacyjna


METODY
:

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi uczestników. Wykłady dostarczają niezbędnej wiedzy i są wprowadzeniem do ćwiczeń praktycznych.
Uczestnicy poprzez udział w symulacjach, analizach przypadków, pracach wykonywanych w grupach – mają możliwość wykorzystania wyników pracy zespołu, dzięki czemu następuje efekt uczenia się nowych zachowań i umiejętności.
Szczególny nacisk położony będzie na wypracowanie standardów zachowań i ocenę aktualnych postaw względem tych wzorców.
Na podstawie samooceny uczestnicy będą posiadać wyznaczone kierunki pracy nad sobą w zakresie trenowania pożądanych zachowań a tym samym utrwalania pozytywnego wizerunku firmy w kontakcie z klientem
.


PROWADZĄCY:

Dobór trenerów następuje w momencie uzgodnienia terminu realizacji zajęć. Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy czterdziestoosobowy zespół. Rzetelna wiedza jego członków, uzupełniona trenerskim doświadczeniem stanowi solidną podstawę, zaś ich entuzjazm i stosowanie interaktywnych technik warsztatowych sprawia, iż zajęcia są atrakcyjne dla Uczestników i wysoce efektywne.

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ
 • materiały szkoleniowe

 • konsultacje indywidualne

 • możliwość kontaktu z prowadzącymi (zadawania pytań) również po zajęciach (e-mail)

 • imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu


WAŻNE INFORMACJE                                                                  

 • Rezerwacja terminów, ustalenia cenowe, pytania - proszę dzwonić: 32 2816231 lub pisać: szkolenia@synteza.pl  

 • Kontakt w sprawach pilnych: +48 501 756465 [Jolanta Pilarczyk]
 • Informacje o innych szkoleniach realizowanych w wersji "in-company": TUTAJ
 
Nota prawna

Wszystkie programy szkoleń stanowią własność SYNTEZA [Szkolenia-Konsulting]
Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
cytowanie całości lub fragmentów jest dopuszczalne
wyłącznie z podaniem źródła cytatu.
Wszelkie prawa zastrzeżone.


 
Łączymy to, co najcenniejsze - ludzi i wiedzę
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego